Inicijativa mladih Župe Komin

Inicijativa pokrenuta za vrijeme adventa 2014. godine koji su krenuli sa brojnim aktivnostima počevši sa darivanjem starih i nemoćnih osoba do pomaganja izgradnje crkvenih božićnih jaslica.

Pastoralno vijeće

Članovi: Martin Vuković, Miro Medak, Ivan Medak, Smiljan Burić, Anka Jelčić, Dubravka Dugandžić, Dolores Medak, Toni Glučina, Jelena Parmać, Jurica Ćopo, Monika Ćopo, Ante Bantić, Lucijan Oršulić.

Pučki pivači

Članovi: Vatroslav Dugandžić, Frane Oršulić, Ante Čupić, Boris Šuman, Tomislav Medak-Babić,  Martin Vlahović, Eugen Čupić, Bariša Oršulić, Ante Medak-Ćući, Smiljan Vlahović, Stipo Bantić, Tadija Oršulić,Robert Šuman.

Stare pučke pivačice

Članovi: Magdalena Čupić, Julija Medak, Tereza Vuković, Marija Čupić, Jelenka Čupić, Andrijana Medak.Župni ženski zbor


 Članice: Katica Jelavić, Daniela Medak, Katica Dugandžic-Medak, Jelena Medak, Stanka Medak, Jelena Oršulić i Nikolina Visković 


Pjevačica:


Selma OršulićMinistranti

Članovi: Mladen Medak-voditelj, Ante Vlahović, Luka Čupić, Martin Šuman, Marino Barbir,  Neven Vuković, Matei Vujević,Roko Bantić,Marin Vujević i Ivano Dugandžić.

Čitači

Članovi: Jurica Ćopo, Monika Ćopo,Nikolina Burić,Monika Oršulić ,Ena Vujević i Marija Jelavić.


Grupa vjernika koja obavlja pobožnosti Srcu Isusovu(prvi petak),te pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji(molitvu krunice u svibnju i listopadu).


Hrvatski katolički zbor-MI

Okuplja oko četrdesetak župljana svih uzrasta,doprinosi vjerskim,humanitarnim i kulturnim događanjima u životu župe,odobren od strane župnog pastoralnog vijeća,osnovan kao podružnica HKZ MI Republike Hrvatske. Isključivo crkvena udruga. Geslo:Bog,Crkva,Domovina.